Bagaimana Mengganti Nama Fail atau Mengubah Sambungan Sekali Dalam Windows

Bagaimana Mengganti Nama Fail Atau Mengubah Sambungan Sekali Dalam Windows: - Fail penamaan semula kumpulan dapat dicapai dengan mudah dengan bantuan penjelajah Windows kita sendiri. Anda juga boleh mengubah sambungan pelbagai fail sekaligus menggunakan command prompt. Dalam artikel ini, kami telah menjelaskan kedua-dua helah ini dengan cara yang sangat mudah dengan tangkapan skrin yang jelas. Semoga artikel ini berguna.

Namakan Semula Banyak Fail Sekaligus Menggunakan Windows Explorer

Anda boleh menukar nama fail secara berkumpulan di Windows menggunakan kaedah yang sangat mudah. Di sini, anda boleh menentukan nama baru untuk fail dan fail akan diganti namanya dengan sewajarnya. Batasannya adalah bahawa anda tidak boleh memberikan nama yang terpisah semasa penamaan semula kumpulan. Fail akan diganti nama secara progresif.

LANGKAH 1 - Katakan anda mempunyai folder yang penuh dengan fail yang anda mahu namakan semula sekaligus. Dalam kes saya, saya mempunyai folder bernama renameFiles yang mempunyai semua fail yang perlu dinamakan semula.

1file

LANGKAH 2 - Pilih semua fail. Seperti seterusnya, klik pada butang Ganti nama seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin. Atau anda hanya boleh menekan kekunci F2 . Pilihan lain ialah mengklik kanan dan memilih pilihan Ganti nama dari menu konteks. Ini akan menyerlahkan nama fail pertama dalam kumpulan fail yang dipilih.

2pilih

LANGKAH 3 - Taipkan nama baru dengan mana anda mahu semua fail dinamakan semula. Tekan kekunci enter.

3nama baru

LANGKAH 4 - Sekarang anda dapat melihat bahawa semua fail dinamakan semula sekaligus.

4tukar

Ubah Sambungan Berbilang Fail Menggunakan Prompt Perintah

Anda boleh mengubah peluasan beberapa fail sekaligus dengan menggunakan command prompt. Sebagai contoh, anda boleh menukar fail jpg menjadi fail png, fail teks ke fail html dll dengan satu perintah.

LANGKAH 1 - Klik kanan pada folder yang mengandungi fail yang perluasannya diubah. Semasa mengklik kanan, pastikan anda menekan kekunci Shift di papan kekunci anda . Dari menu konteks, cari dan klik pada pilihan bernama Open window window di sini .

5keperluan

LANGKAH 2 - Ini akan membuka Command Prompt . Ia akan dibuka di folder yang mempunyai semua fail. Anda boleh mengetik perintah ren * .extension1 * .extension2 untuk mengubah sambungan fail sekaligus.

  • ren adalah kata perintah untuk menamakan semula .
  • *. menunjukkan bahawa sebelum . (titik) , sebilangan besar watak boleh berlaku.
  • extension1 adalah sambungan yang ingin anda ubah.
  • extension2 adalah sambungan baru yang akan digunakan.

6 perintah

LANGKAH 3 - Sekarang jika anda melihat, anda dapat melihat bahawa semua peluasan fail telah diubah. Dalam contoh saya, saya telah menukar semua fail teks saya menjadi fail html.

7berubah

Sekiranya anda mempunyai cadangan atau keraguan, sila tinggalkan komen di bahagian komen di bawah. Terima kasih kerana membaca artikel tersebut.